Utbildning / konferens om honungskvalité och bihälsa

16 september, 2021

När söndag, 10 oktober 9-15

Var Calmar Stadshotell

Hur Konferensen finansieras av EU-medel, genom det Nationella programmet för Biodlingssektorn och är gratis för deltagarna. Dock kostar maten under dagen 300 kr.

Läs mer här

Drottningodlingskurs 2021

27 juni, 2021

I år har vi som vanligt haft en drottningodlingskurs på distriktsbigården på Ingelstorp. Vi har träffats fyra gånger och gjort alla momenten som krävs.

Skapa ett samhälle som vill dra upp drottningceller

Larva om

Sätta cellerna i parningskupor, Läs mer här

Ny föreståndare på Distriktsbigården

13 maj, 2021

Henrik Haglund sköter distriktsbigården på Ingelstorp från och med 2021. Verksamheten kommer att skötas på samma sätt som tidigare. Vi har införskaffat en slunga och slungningen kommer att ske på plats i byggnaden.

Läs mer här

Årsmötet 2021 framflyttat till 2022

9 februari, 2021

Smittspridningen av coronaviruset SARS-CoV-2 påverkar hela samhället och även distriktets verksamhet.
Under rådande omständigheter med pandemin föreslår en enad styrelse att distriktets stämma flyttas fram till februari 2022.

Vi föreslår att alla förtroendevalda automatiskt förlängs med ett år.

Läs mer här

GOD JUL

19 december, 2020

Snart är vi där igen!

 

 

Läs mer här

Om honung och andra biprodukter

25 oktober, 2020

Biodlare Bengt Nihlgård, professor emeritus i växtekologi, håller ett föredrag ”Om honung och andra biprodukter”.

Tid: Lördag 14 november kl. 13:00

Plats: Kalmar Naturbruksgymnasium i Smedby,

Läs mer här

Nya drottningar

2 augusti, 2020

De är klara nu, drottningarna från Skånes biodling. Vi har satt in nya drottningar i fem samhällen i distriktets bigård på Ingelstorp. Vi hoppas att det blir bra samhällen, som vi kan använda för avel.

Läs mer här

Ungdrottningar

10 juli, 2020

Nya drottningar på gång till distriktsbigården

Vi har köpt 10 ungdrottningar från Skånes Biodling. De ska, enligt uppgift, vara beskedliga och snälla vilket är ett av de viktigaste kriterierna när vi väljer avelsmaterial.

Läs mer här

Larva om på distriktsbigården

17 juni, 2020

Vi har 4 drottningar från förra året som vi bedömer är värda att ta larver ifrån. Kontakta Hans Wertwein, 070-626 85 91, och boka tid.

Vi har beställt ungdrottningar som kommer att ingå i nästa års avelsmaterial.

Läs mer här

Årsmöte i Virserum 2020

16 februari, 2020

Årsmöte

I år samlades föreningarnas ombud i Virserum för det sedvanliga årsmötet. Örjan Vestgöte valdes att leda årsmötesförhandlingarna och Lars Johnsson var sekreterare.

Hela styrelsen blev omvald och det blev inga förändringar i övrigt.

Läs mer här