Algutsboda Bf

Program för Algutsboda biodlarförening 2017

”Grillträff”

Söndag 26 mars kl. 10.00 Käsemåla. Vi träffas och eldar upp uttjänt material, ut med gammalt mög in med nytt friskt material. Vi passar på att grilla en korv och ta en fika samtidigt som vi värmer upp för det nya biåret.

Innemöten vår (tisdagar kl. 18.30)

28 mars, 25 april: Emmaboda Bridgeklubbs lokal, Ölandsgatan, Emmaboda. Kaffe o te finns, tag med tilltugg.

Bigårdsträffar (tisdagar kl 18)

9 maj     Hos Mattias, Kyrkeby, tag med eget fika

23 maj  Hos Alf, Östergöl 4, Älmeboda, tag med eget fika

13 juni  Hos Gert o Gitte, Huvudhult, tag med eget fika

Studiebesök

Lördag 17 juni. Distriktbigården Ingelstorp Smedby Kalmar. Hans Werthwein bigårdsansvarig tar emot 12-15. Samåkning från Emmaboda vid 11-tiden. Ta med eget fika.

Innemöten höst (tisdagar)

5 sept, 3 okt Emmaboda Bridgeklubbs lokal, Ölandsgatan, Emmaboda kl. 18.30. Kaffe o te finns, tag med tilltugg.

Årsmöte

Tisdagen den 21 november kl. 18.30, Sockenstugan Algutsboda. Fika serveras.

Kursverksamhet

Min biodling, fortsättningskurs. 6 kurstillfällen – fyra i april-juni samt två i augusti-september. Avgift 200 kr. Kursplan skickas ut separat. Kursledare: Frank, Hans, Mattias o Stig.

Hans Lundgren, ordförande, tel. 070-512 35 89 och Magnus Hansson, sekreterare, tel. 070-750 32 18

 

Grillfest

26 mars hade Algutsboda bf grillfest. 9 personer kom för att under kontrollerade former elda upp uttjänt och kasserat bimaterial. Det blev till en liten värmande brasa i vårsolen då deltagarna samtidigt kunde utbyta erfarenheter av årets övervintring,  förberedelser av årets biodlingssäsong och nyttan av att destruera uttjänt och, kanhända, besmittad utrustning. Eget fika förstärktes rejält då det även bjöds på grillade hemgjorda korvar.

 

 

Stig Skruvik får SBR:s förtjänsttecken

Vid sitt sammanträde 24 januari 2017 passade styrelsen för Algutsboda biodlarförening på att i enlighet med årsmötet dekorera medlemmen och biltillsyningsmannen Stig Skruvik med SBR:s förtjänsttecken i guld.

Motivering: Algutsboda bf tilldelar Stig Skruvik SBR:s förtjänsttecken i guld, dels för hans outtröttliga och ovärderliga arbete som bitillsyningsman för att sätta stopp för utbrottet av amerikansk yngelröta i vårt område 2011-2016, dels för hans flitiga engagemang i föreningens arbete, såväl i styrelsen, i dess kommittéer som i alla förekommande medlemsaktiviteter med biodlingens bästa och medlemmarnas förkovran för ögonen.