Algutsboda Bf

Program för Algutsboda biodlarförening 2018

 

Externa arrangemang

Söndag 8 april kl. 13
Högsby. Bihälsokonsulent Preben Kristiansen föreläser om vax, varroabekämpning, framtida skadegörare, nya bitillsynsföreskriften. Intresserade kontaktar lämpligen varandra för samåkning.

Onsdag 2 maj kl 18.30
Emmaboda bibliotek. Peter Danielsson, historiker Kalmar läns museum föreläser om ”Bina och deras honung genom historien”. Algutsboda bf ställer ut information från Biodlarna hela veckan.

Söndag 20 maj Pingstdagen
Världsbidagen proklamerad i år av Förenta Nationerna. Styrelsen har beslutat att avvakta till nästa år med lokalt arrangemang.

Distriktsstyrelsen avser att ha information om drottningodling vid distriktsbigården, Ingelstorp, Smedby. Datum ej fastställt. Håll utkik efter mer information.

Flow hive? Eventuellt repris på förra årets demonstration i Kalmar. Håll utkik efter mer information.

Innemöten, vår

Tisdagar kl. 18.30

17 april         Emmaboda Bridgeklubbs lokal, Ölandsgatan, Emmaboda. Kaffe o te finns, tag med tilltugg.

Bigårdsträffar

Tisdagar kl 18.30

15 maj           Hos Birger, Duvemåla, tag med eget fika

29 maj          Hos Stanley, Eskilsryd, tag med eget fika

12 juni           Hos Franks o Birgers drottningodling, Yggersryd, tag med eget fika

Innemöten höst

Tisdagar kl. 18.30

21 aug., 4 sept., 18 sept.    Emmaboda Bridgeklubbs lokal, Ölandsgatan, Emmaboda. Kaffe o te finns, tag med tilltugg.

Årsmöte

Tisdagen den 20 november kl. 18.30, Sockenstugan Algutsboda. Fika serveras.

Kursverksamhet

För kurs i biodling 2018 hänvisas till Nybro bf och Kalmarbygdens bf

Hans Lundgren, ordförande, tel. 070-240 58 25 och Frank Andersson, sekreterare, tel. 070-508 47 78