Distriktsbigården

Distriktsbigården ligger på Ingelstorps Naturbruksgymnasium utanför Smedby. Den är belägen bakom själva huvudbyggnaden. Henrik Haglund sköter bina på distriktsbigården. Varje år säljs avläggare till personer som vill börja med biodling.

På Ingelstorp har det alltid funnits avelsdrottningar som medlemmarna i distriktet har kunnat hämta larver från. För närvarande har vi 4 drottningar från Råda Bigårdar, Egon Andersson, Mölnlycke. Det är inköpta ungdrottningar som parats på Erik Olssons rasparningsplats där det enbart finns fromma bin. Larver kan hämtas, avtala tid med Henrik Haglund, 076-010 36 29. Det går också bra att ringa Lars Jonsson, 070-544  59  92 eller Erik Olsson, 070-208  22  41.