Distriktsbigården

Hans Werthwein

Distriktsbigården ligger vid Ingelstorps Naturbruksgymnasium utanför Smedby (hitta dit). Bigården är belägen bakom själva huvudbyggnaden. Hans Werthwein sköter bina på föreningsbigården och den är öppen varje lördag eftermiddag mellan 13.00-15.00 under maj-augusti.

Buckfastlarver från avelsdrottningar kan hämtas. Kolla gärna informationsbigården framför skolan.

Hans Werthwein kan nås på 070-626 8591.