Årsmöte 2018

Läs mötesprotokollet.

Södra Kalmar läns biodlardistrikts ordinarie föreningsstämma ägde rum söndagen den 11 februari 2018 på Skälby gård i Kalmar. Representanter från alla föreningar i distriktet var på plats och alla bjöds på smörgåsar, bakelser och kaffe eller the innan mötet började.

Mötet inleddes med en mycket intressant föreläsning av Lars Larsson (f d ordförande i Kalmarbygdens biodlarförening) som berättade om historian bakom Skälby gård. Skälby nämns för första gången tidigt på 1200-talet då gården hörde till ett nunnekloster. Gården blev en kungsladugård 1558 och blev sedan landshövdingens sommarbostad i över 200 år från 1600-talet till 1800-talet. Själva huvudbyggnaden, där vårt årsmöte äger rum, byggdes 1785. 1880 togs Skälby över av Domänverket som lär utarrendera

Lars Larsson

den, bland annat till familjen le Grand. I slutet av 1800-talet blev huset känt för sitt sällskapsliv med många fina festmiddagar. Idag är Skälby ett vikitgt friluftsområde för staden men 4H-gården och mycket föreningsverksamhet, inte minst Kalmarbygdens biodlare!

Själva årsmötet leddes av Carl-Bertil Nilsson (Torsås).

Distriktets verksamhet för 2017

26 mars var det vårupptakt på Capellagården i Vickleby, söndagen 26 mars med Biodlarspelet, arrangerad av Ölands Biodlarförening.

26 mars Bidag i Högsby på Staby Gårdshotell, arrangerad av Högsbyortens Biodlarförening. Richard Johansson berättade om varroakvalstret och VSH projektet. Distriktet sponsrade Högsbyföreningen med 1.000:-

22 april deltog Per Bergh och Lars Jonsson på riksförbundsmötet i Hässleholm.

Distriktets bigård på Ingelstorp

Distriktets avelsbigård på naturbruksgymnasiet i Ingelstorp sköttes även detta år av Hans Wertwein. Hans höll öppen bigård varje lördag. 20 augusti målades distriktets förråd om under sommaren.

Sex bisamhällen från distriktets avelsbigård har sålts till nybörjare.

Den nya hemsidan som lanserades under året har distriktet uppdaterat.

I juni övade 8 biodlare på omlarvning och studerade metoder för drottningodling på föreningsbigården i Himmelsberga på Öland. 30 juli gjordes ett studiebesök av 15 personer på Skälby i Kalmar för att se föreningens Flowhive.

6 december hölls ett ordförandemöte. Distriktet kallade till ett möte med distriktets föreningar, 9 föreningar var representerade. Ordförande plus en representant till inbjöds till möte på Tålebo skola i Blomstermåla. Bland annat diskuterades distriktsbigården och föreläsningar 2018.

Antal medlemmar i distriktets föreningar: Algutsboda 24, Döderhultsorten 38, Hälleberga 36, Högsbyorten 68, Kalmarbygdens 84, Mönsterås-Ålem 33, Mörlunda 38, Öland 136 Nybroorten 45, Torsåsbygdens 39. Summa: 541

Styrelsens förslag till Distriktets verksamhetsplan 2018
25 Mars, vårupptakt på Capellagården i Vickleby, arrangerad av Ölands Biodlarförening.
Föreläsning om avläggarproduktion och drottningodling i Kalmar .
8 april Bidag i Högsby på Staby Gårdshotell, arrangerad av Högsbyortens Biodlarförening. Föreläsning av Preben Kristiansen. Preben talar om vaxproblemet med inblandning av paraffin, nya preparat mot varroakvalstret, oxalsyraförångare och nya föreskrifter om bitillsyn.
Maj – juni Drottningodlingsaktivitet på distriktets föreningsbigård i Ingelstorp.
Försäljning av 5 samhällen till nybörjare från distriktsbigården.
Föreläsning i september.

Ny styrelse

Den nya distriktsstyrelsen består av ordförande Per Bergh (Mönsterås) samt följande ledamöter: Göran Backrot (Öland), Per-Uno Gladh (Mörlunda), Anna-Lena Gustavsson Modig (Döderhult), Lars Jonsson (Öland), Kenneth Johansson (Torsås) och Pia Naga (Nybro).

Valberedningen består av Ingmar Wahlström (Torsås), sammankallande, samt Meg och Stefan Sunesson (Döderhult).

Årsavgiften till distriktet fastställdes till 40 kronor.

Nästa årsmöte

Söndag 10 februari på Öland.