Bitillsyn

För att bekämpa och förhindra smittspridning av skadliga sjukdomar och skadedjur i biodlingen har en lagstiftning utfärdats. Det är för närvarande amerikansk yngelröta och varroakvalster som anses vara så pass förödande sjukdomar på bin att bekämpning reglerats i lag.

Bitillsynsmän tillsätts av Länsstyrelsen med uppgift att ansvara för bitillsynen. I varje kommun finns ett antal bitillsynsmän som tillsammans ansvarar för tillsynen. Biodlarna får flytta bina utan att de synas av bitillsynsman så länge yngelröta inte upptäckts inom en radie på en mil. Aktuella avgränsningar finns på jordbruksverkets hemsida.

För att underlätta bitillsynen i distrikten är biodlare skyldiga att anmäla ny uppställningsplats för sina bisamhällen (som används mer än tre månader). Och även när uppställningsplatser inte används längre. Detta register finns hos Länsstyrelsen. Det finns inget krav på att anmälan ska göras vart tredje år, vilket gällt tidigare!

Mer information om bitillsynen (Länsstyrelsen Östergötland)

https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/lantbruk-och-landsbygd/jordbruk-och-djurhallning/djurhallning/biodling.html