Årsmöte 2016

Biodlare samlas vid flustret!

Folkets Hus, Gullaskruv, 7 februari 2016

Distriktets årsmöte ordnades i år av Hälleberga bf och vi samlades 09.30 en mild men grå februarisöndag. Efter en bra morgonfika med mingel och diskussion inleddes mötet.

Till mötets ordförande valdes Göran Backrot (Ölands bf) och till mötessekreterare valdes Lars Jonsson (Ölands bf).

Örjan Vestgöte omvaldes till distriktets ordförande. Den nya styrelsen består av Lars Jonsson (Öland), Anne Johansson (Torsås), Per Berg (Mönsterås-Ålem), Anna-Lena Gustavsson-Modig (Döderhults bf), Per-Uno Gladh (Mörlunda bf), Göran Backrot (Ölands bf).

Distriktets ekonomi är god med ett positivt årsresultat på 11 158 kr.

Verksamheten under året har fokuserats på bihälsa med föredrag av Lotta Fabricius-Kristiansen på Stabygården i Högsby och Ingelstorpsskolan i Kalmar. En informationsbroschyr, Biodlarens lilla gröna, togs fram med information om bihälsa för nya biodlare.  En uppskattad utbildning i drottningodling genomfördes i Mörlunda.

Årsmöte pågår

Tyvärr drabbades distriktsbigården i Ingelstorp av amerikansk yngelröta och det krävde omfattande saneringsåtgärdar av bitillsynsmannen och bigårdsansvarige. Tre samhällen fick brännas.

Medlemsutvecklingen visar en positiv trend överlag; några föreningar har tappat medlemmar men andra går starkt framåt. Distriktet består idag av 476 medlemmar, en ökning på 5% mot förra året.

Medlemsutvecklingen visar en positiv trend överlag; några föreningar har tappat medlemmar men andra går starkt framåt. Distriktet består idag av 476 medlemmar, en ökning på 5% mot förra året.

Verksamhetsplanen för 2016 innehåller bland annat:

En fin smörgåstårta ska det vara!

Investeringsstöd till föreningar på upp till 3000 kr per förening där distriktet kan betala upp till 50% av föreningens faktura. Aktiviteter kring drottningodling, skyltning och pollenförädling prioriteras

Kurs i drottningodling ska ordnas på Himmelsberga på Öland

En utbildningsdag för kursledare om det nya utbildningsmaterialet ska hållas

Biodlarträff på Capellagården på Öland 20 mars 14.00

12 november hålls 100-årsmöte för Hälleberga bf och det ersätter Pålaviksmötet i år

Kurs i pollenförädling ska arrangeras

Under mötet kom solen fram och det blev en fin eftermiddag då våra bin kan väl ha flugit ut.

Protokoll 2016 ordinarie stämma södra Kalmar läns biodlardistrikt