Årsmöte 2015

Torsås, 1 februari 2015

35 representanter från distriktets föreningar var på plats vid Klubbstugan, Torshammars Idrottsplats i Torsås. Efter en mycket god lunch med hemlagad smörgåstårta som värdföreningen (Torsås bf) hade ordnat, började förhandlingarna prick kl. 13.00 och Göran Backrot (Ölands bf) valdes som mötets ordförande.

Örjan Vestgöte (Mörlunda) valdes som ny ordförande för distriktet och till styrelsemedlemmar valdes följande personer: Lars Jonsson (Öland), Barbro Martinsson (Öland), Anne Johansson (Torsås), Henrik Haglund (Kalmar), Per Bergh (Mönsterås-Ålem), Per Haggren (Nybro).

När det gäller ekonomi var årets resultat 20 665 kronor och bakom det positiva resultatet låg bra försäljning av avläggare mm från distriktsbigården på Ingelstorp.

Styrelsen presenterade följande verksamhetsplan för 2015.

Tema Bihälsa

Det är viktigt att biodlarna blir mer medvetna om riskerna för smitta, särskilt som tillströmningen av nya biodlare i flera föreningar varit god. Styrelsen vill arbeta med att ta fram ett utbildningsmaterial som kan användas i lokalföreningarna. Styrelsen önskar också att varje lokalförening har en utbildningsaktivitet på temat bihälsa så tidigt som möjligt under säsongen. Fokus bör vara på yngelröta och på hur god arbetsdisciplin i bigården minskar risken för yngelröta. Styrelsen har också som avsikt att kontakta Riksförbundet för att engagera en föredragshållare som kan medverka vid en eller två aktiviteter under året.

Tema Internet

De flesta lokalföreningar har behov av nyrekrytering av yngre biodlare. Eftersom 80-90 % av Sveriges befolkning använder sig av Internet i sociala medier och för att klara sin vardag (bankärenden, musik, utbildning mm) är Internet en självklar kanal för att nå ut till nya medlemmar. För att nå denna målgrupp är det viktigt att ha en fungerande och informativ hemsida, ev med koppling till Facebook. Samtidigt har både distriktet och lokalföreningarna mycket pengar att spara genom att nå ut till medlemmarna via hemsidor/Facebook/epost.

En del föreningar har utmärkta hemsidor och fungerande nätverk, medan andra föreningar helt saknar sådana. Det är styrelsens målsättning att alla föreningar har en fungerande hemsida vid utgången av 2015.

Styrelsen vill därför samla dataansvariga, helst 2 personer, från varje lokalförening under första kvartalet 2015, för att gå igenom de befintliga hemsidorna, demonstrera vilka verktyg som kan användas, och peka ut en väg för de föreningar som ännu inte har börjat bygga sin hemsida.

Uppföljning ska ske med en andra träff under hösten.

Drottningodling

Styrelsen planerar att arrangera en kurs i drottningodling. Eventuellt kommer den att förläggas till norra delen. Motsvarande kurs kommer då att hållas i södra delen under 2016. Eventuellt kommer kursen att vara avgiftsbelagd.

Lokala aktiviteter

I budgeten för 2015 har 5000:- avsatts för att stötta aktiviteter arrangerade av medlemsföreningar.