Årsmöte 2020

Protokoll från ordinarie föreningsstämma Södra Kalmar Biodlardistrikt Öland 2020