Årsmöte 2017

Södra Kalmar läns biodlardistrikts ordinarie föreningsstämma ägde rum söndagen den 12 februari 2017 i Mönsterås. Representanter från alla föreningar i distriktet var på plats och alla bjöds på smörgås och kaffe eller the innan mötet började.

Mötet leddes av Carl-Bertil Nilsson, Torsås.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma Södra Kalmar Biodlardistrikt 2017 revision 2.

Distriktets verksamhetsberättelse innehöll bland annat följande händelser under 2016:

20 mars var det vårupptakt på Capellagården i Vickleby, söndagen 20 mars med temat friska bin, arrangerad av Ölands Biodlarförening.

2 april höll Högsbyortens Biodlarförening ett bimöte på Staby Gårdshotell Klas-Olof Ohlsson som talare.

2 juni övade några biodlare på omlarvning och studerade metoder för drottningodling på föreningsbigården i Himmelsberga på Öland.

Investeringsbidrag. Flera föreningar har gjort investeringar och styrelsen har beviljat bidrag med hälften av den styrkta kostnaden dock högst 3000:- per förening. Föreningar som beviljats bidrag är: Kalmar, Högsby, Mönsterås, Mörlunda, Algutsboda, Öland.Konferens med alla distrikten.

Den 15 oktober hölls en konferens med landets alla distrikt. Vi träffades på Biodlarnas kansli i Skänninge, Östergötland. Ämnen som avhandlades var organisationsfrågor, stadgefrågor, distriktets roll, VSH projektet, kvalitetscertifiering, medlemsundersökningen. Från Kalmar södra deltog Örjan Vestgöte och Lars Jonsson.

Ordförandemöte. Distriktet kallade till ett möte med distriktets föreningar. Ordförande plus en representant till inbjöds till möte på Tålebo skola i Blomstermåla den 7 december. Bland annat diskuterades distriktsbigården och nybörjarkurser.

Örjan Vestgöte avgick av hälsoskäl som ordförande i distriktet. Vice ordförande Per Bergh övertog ordförandeskapet fram till stämman 2017.

Antal medlemmar i distriktets föreningar:
Algutsboda 24, Döderhultsorten 32, Hälleberga 29, Högsbyorten 63, Kalmarbygdens 81, Mönsterås-Ålem 29, Mörlunda 45, Öland 116, Nybroorten 43, Torsåsbygdens 33.
Summa: 495

Ny styrelse

Den nya distriktsstyrelsen består av ordförande Per Bergh (Mönsterås) samt följande ledamöter: Göran Backrot (Öland), Per-Uno Gladh (Mörlunda), Anna-Lena Gustavsson Modig (Döderhult), Lars Jonsson (Öland), Kenneth Johansson (Torsås) och Pia Naga (Nybro).

Valberedningen består av Ingmar Wahlström (Torsås), sammankallande, samt Meg och Stefan Sunesson (Döderhult). Hans Werthwein valds som ansvarig för distriktsbigården i Ingelstorp. Ingmar Wahlström valdes som kvalitetsansvarig och som utbildningsansvarig valdes Lars Jonsson.

Årsavgiften till distriktet fastställdes till 40 kronor.

Örjan Vestgöte, Anne Johansson och Karl-Olof Jonsson avtackades

Lars Jonsson visade SBRs nya utbildningsmaterial och meningen är att alla nybörjarkurser ska använda materialet och därmed skapar vi en gemensam utbildningsplattform.

Nästa årsmöte: söndag 11 feb 2018, Kalmar

Till slut avtackades Örjan Vestgöte (Mörlunda), Anne Johansson (Torsås) och Karl-Olof Jonsson (Mörlunda) för sina insatser under åren.