Biavel

Avelssamordnare Erik Olsson

Jag har en rasparningsplats där jag parar mina drottningar. Det ger kontroll över vilka drönare som parar sig med drottningen. Du kan lämna kläckfärdiga celler, 80 kr/st. och sedan hämta parade drottningar efter 4 veckor (5 lämnade celler brukar ge 4 färdiga drottningar). Jag står för skötsel av parningssamhället.

Inom distriktet får alla våra raser förekomma, Buckfast, Ligustica (gula), Carnica, Nordiska eller korsningar mellan dessa.  Det finns ett antal biodlare som i sin avel använder drottningar som kommer från parningsstationerna. Det är bra och ett sätt att sprida goda gener. På Ingelstorp finns buckfastdrottningar tillgängliga för avel. På lördagar, 12:00 till 15:00, under maj-juli finns Hans Wertwein där för att hjälpa dem som vill hämta larver (070-6268591).

Svensk biavel tar emot ett ekonomiskt stöd från jordbruksverket för att samordna biaveln för SBR:s medlemmar och biodlingsföretagarna. Avelsplanen är ambitiös och förutsätter ett gott samarbete mellan parningsstationerna, biodlare som bedriver avel och testbigårdar som prövar materialet. Det ska ge mycket bra drottningar som efter hård gallring får sprida sina gener vidare. Samtidigt ska det produceras bruksdrottningar för   honungsproduktion så att förbättringarna når den vanlige biodlaren. Vårt distrikt har ingen biodlare, vad jag vet, som deltar i det av Svensk Biavel organiserade avelsarbetet, något som vi borde ändra på!

Rasparningsplats är ett område där bisamhällen med utvalda drottningar placerats, 5 olika linjer och 5 av varje, alltså totalt 25 st. så att deras drönare dominerar luftrummet. De drottningar som paras i området kommer att para sig med dessa drönare.

Ett renavelsområde är ett geografiskt avgränsat område där alla biodlare har kommit överens om att hålla en bestämd ras/population av bi. Dessa renavelsområden underlättar avelsarbetet på så sätt att man kan tillåta parning i den egna bigården utan särskild stor risk att drottningen parar sig med drönare av annan ras.

Information om insemineringsutbildning: ta kontakt med Lars Naimell (Svensk Biavel), lars_naimell@hotmail.com

Biavelsansvarig
Erik Olsson erik.olsson@nybro.se Tel. 070-20 82 241