Biavel

Avelssamordnare Erik Olsson

Inom distriktet får alla våra raser förekomma, Buckfast, Ligustica (gula), Carnica, Nordiska eller korsningar mellan dessa.  Det finns ett antal biodlare som i sin avel använder drottningar som kommer från parningsstationerna. Det är bra och ett sätt att sprida goda gener. På Ingelstorp finns buckfastdrottningar tillgängliga för avel. På lördagar, 12:00 till 15:00, under maj-juli finns Hans Wertwein där för att hjälpa dem som vill hämta larver (070-6268591).

Rasparningsplats är ett område där bisamhällen med utvalda drottningar placerats, 5 olika linjer och 5 av varje, alltså totalt 25 st. så att deras drönare dominerar luftrummet. De drottningar som paras i området kommer att para sig med dessa drönare.

Ett renavelsområde är ett geografiskt avgränsat område där alla biodlare har kommit överens om att hålla en bestämd ras/population av bi. Dessa renavelsområden underlättar avelsarbetet på så sätt att man kan tillåta parning i den egna bigården utan särskild stor risk att drottningen parar sig med drönare av annan ras.

Rickard Johansson (projektledare VSH)

Biaveln inriktas på att ta fram bin som är mindre känsliga för varroa. En lovande upptäkt är att det finns bin som har VSH-egenskaper. Varroa Sensitive Hygiene (VSH) är en egenskap hos bina där fertila varroakvalster upptäcks och rensas ut från yngelcellen. Därmed hindras kvalstret från att reproducera sig. Just nu pågår ett projekt om VSH med Rickard Johansson som projektledare. Mer information om VSH-projektet.

Biavelsansvarig
Erik Olsson erik.olsson@nybro.se Tel. 070-20 82 241

Läs mer: SBR:s kommitté för biavel och bihälsa