Årsmöte i Virserum 2020

16 februari, 2020

Årsmöte

I år samlades föreningarnas ombud i Virserum för det sedvanliga årsmötet. Örjan Vestgöte valdes att leda årsmötesförhandlingarna och Lars Johnsson var sekreterare.

Hela styrelsen blev omvald och det blev inga förändringar i övrigt.

I distriktets bigård på Ingelstorp finns 13 invintrade bisamhällen. Hans Wertwein meddelar att samtliga lever. Till våren kommer 6 samhällen att säljas vilket beräknas ge 10 000 kr i intäkter. Drottningodlingskursen kommer att ge 6 000 kr. Kostnaderna 2020 beräknas bli 25 000 kr. Behållningen är 133 000 kr.

På bigården finns 4 drottningar som kan användas i aveln.