Årsmötet 2021 framflyttat till 2022

9 februari, 2021

Smittspridningen av coronaviruset SARS-CoV-2 påverkar hela samhället och även distriktets verksamhet.
Under rådande omständigheter med pandemin föreslår en enad styrelse att distriktets stämma flyttas fram till februari 2022.

Vi föreslår att alla förtroendevalda automatiskt förlängs med ett år.
Styrelsen är medveten om att stadgarna inte har skrivits med en pandemi i åtanke och att vi därför agerar utanför tänkta mallar.
Men samhällets kamp med pandemin är större än distriktets behov av en årlig stämma med 35 – 40 deltagare.
Styrelsen har övervägt möjligheten att hålla en digital stämma men funnit att det vore övermäktigt för distriktet och några av delegaterna.

Vi vädjar till er förståelse för vårt förslag och ber er kontakta styrelsen om ni har synpunkter emot.

Styrelsen biodlardistrikt södra Kalmar län