Årsmötet 2022

20 februari, 2022

Nybro biodlarförening var värd för årsmötet i år och det hölls på Stora Hotellet i Nybro. De som ville åt först en subventionerad lunch i restaurangen, därefter hölls förhandlingarna en våning upp, i Theandersalen. De 35 deltagarna kunde betrakta den stora Freskomålningen bakom ordförande för mötet, Lennart Karlsson, Nybro.

Kassören Kenneth Johansson avgick och det blev flera nyval i styrelsen. Under sekreterare Lars Jonssons ledningen flöt förhandlingarna på i en trevlig stämning.

Nytt för i år, 2022, är att föreningarna kan söka pengar från distriktet, 20 000 kr avsätts. Distriktets ekonomi är god, efter ”avbränningen” på Stora hotellet finns 150 000 kr kvar i kassan. Styrelsen fick i uppdrag att ta fram reglerna för bidragen. Troligen kommer det att krävas en motprestation från föreningen, t.ex. att man delar på kostnaderna för den aktivitet man ska genomföra.

Protokoll stämma 2022