Avelsdrottningar till distriktsbigården

24 juli, 2019

Nya avelsdrottningar tillsätts i distriktsbigården på Ingelstorp

För att hålla hög standard på drottningarna i distriktsbigården måste nya tillföras. För att säkra kvalitén så köps dessa från etablerade drottningodlare. I detta fallet kommer drottningarna från Råda Bigårdar utanför Göteborg som har Styrsö som sin parningsstation. Drottningarna är inköpta oparade, de har sedan parats på Erik Olssons rasparningsplats. På denna finns 40 bisamhällen inom en radie på 4 km. Drottningarna är framför allt snälla. Övriga egenskaper som flitiga, svärmtröga och kakfasta är också viktiga egenskaper men dessa har kommit i andra hand i avelsarbetet.

Tillsammans med Hans Werthwein, föreståndare för distriktsbigården, har 4 nya drottningar tillsats. Dessa är tillgängliga för de medlemmar som vill hämta larver  till sin drottningodling.