Avelsdrottningar till Ingelstorp

26 juni, 2019

Distriktsbigården på Ingelstorp är till för medlemmarna. Därför förbättrar vi avelsmaterialet, 10 drottningar har köpts in från Råda bigårdar, Mölnlycke. Dessa ska paras på Erik Olssons rasparningsplats. Sedan ska de sättas till i samhällena på distriktsbigården. Nästa år ska vi kunna ta larver från dessa drottningar 🌻