Distriktsstämma

6 februari, 2022

Södra Kalmar läns biodlardistrikt håller distriktsstämma
lördagen den 19 februari 2022 klockan 13:30 på
Stora hotellet i Nybro.

Innan stämman subventionerar distriktet lunch i hotellets restaurang med början kl. 12:30. Er kostnad blir 100 kronor.
Vi ber om en bindande anmälan till e-post Lars56Jonsson@telia.com eller telefon 070-5445 992. Ni betalar lunchen via Swish till nummer 070-5445 992 eller kontant till distriktet under lunchen.

Om du har förhinder att delta på mötet ber vi dig kontakta din
biodlarförening så att en ersättare kan meddelas.

Styrelsen biodlardistriktet