Föreläsning om bisjukdomar

14 mars, 2022

Bisjukdomar och bekämpning av dessa
Söndagen den 3 april klockan 12:00.
Stora hotellet i Nybro.
Kostnad 100:-

Björn Gustavsson

Rådgivare biologisk mångfald och bihälsa

Rådgivningsenheten växtnäring och miljö Jordbruksverket

Björn har ersatt Preben Kristiansen som gick i pension för cirka ett år sedan.  Björn är placerad i Alnarp utanför Malmö och förutom bihälsofrågor  arbetar han med närliggande områden som ett rikt odlingslandskap,  biväxter och födokonkurrens mellan honungsbin och vilda bin

Kaffe och smörgås ingår.

Anmälan och betalning senast 27 mars till

Lars56Jonsson@telia.com eller telefon 070-5445 992

Betalning via Swish 070-5445 992 eller

Bankgiro 537-1547

https://jordbruksverket.se/djur/ovriga-djur/bin-och-humlor/aktuella-restriktioner-for-bin-och-humlor