Ny föreståndare på Distriktsbigården

Henrik Haglund sköter distriktsbigården på Ingelstorp från och med 2021. Verksamheten kommer att skötas på samma sätt som tidigare. Vi har införskaffat en slunga och slungningen kommer att ske på plats i byggnaden.

Observera att inga bin eller biredskap får tas in på bigården eftersom vi vill hålla den fri från amerikansk yngelröta m.m. Vi har bra avelsdrottningar och det går bra att hämta larver efter överenskommelse med Henrik. Han är där främst på lördagar, förmiddagen och har telefonnummer 076 010 36 29.

Hans Wertwein / Henrik Haglund