Ordförandeträff i Tålebo, Blomstermåla

5 december, 2019

Ordförandeträff

Som vanligt bjöd distriktets styrelse in föreningarnas ordförande och vice ordförande till ett möte för att planera distriktets verksamhet det kommande året, 2020. Upplägget kommer att bli som tidigare, distriktet sponsrar och stöttar föreningarna när de ordnar möten, ofta handlar det om föreläsningar.

Gästföreläsare var Mikael Ekström från IT-företaget Tieto. Som IT-tekniker och biodlare har han påbörjat en digitalisering av bisamhället. Syftet är att lära sig mer om bina och att kunna utnyttja det i ett kommersiellt syfte. Intresset är stort från många håll, inte minst från SBR.

Mikael Ekström, Tieto

Erik Olsson visade sin drottningsnurra som han säljer. Den används vid drottningodling, monterad på parningskuporna, för att snabbt få en överblick av läget. Var finns det färdiga drottningar och var ska det sättas in en ny drottningcell? Genom att snurra på den får man fram en ny färg som indikerar den nya situationen som uppstått i kupan. En oparad drottning kanske blivit parad, då vrids drottningsnurran från gult till ljusgrönt.

Drottningsnurra monterad på låda för drottningparning