Varroaresistenta bin Öland 10 mars

18 februari, 2019

Mötet i Alböke, Öland, 10 mars om varroa

Det kom 40 intresserade biodlare som fick ta del av Rikard Johanssons redogörelse för ”VSH-bin i Sverige”. Det är ett forskningsprojekt som arbetar med att ta fram bin som är resistenta mot kvalster. Det handlar om avel på de samhällen som visar motståndskraft mot varroa. Anmäl dig som testbiodlare? De behöver hjälp!

Kvalstret sitter 5% av tiden på biets rygg, så att du ser det. Det är på det täckta ynglet 80% av tiden (ej synligt) och på bina 20%. Om du ser ett kvalster så kan du räkna ut hur många kvalster du har i samhället, minst. Ser du ett kvalster så finns det 99 till, på bina finns det 19 st. och på det täckta ynglet 80 st.

http://vshbin.se/